Udruga

Regenerator je zagorski centar urbane kulture.

Nalazi se u Zaboku, a vodi ga Udruga Regenerator koja broji preko 30 stalnih članova.

Udruga je rođena 06.10.2009. i čine ju Upravni odbor i Skupština.

Upravni odbor je izabran od Skupštine te ga čine predsjednik,  potpredsjednika  i još troje članova. U rad i upravljanje je uz njih uključeno još nekoliko savjetnika.

Udruga Regenerator upravlja istoimenim klubom u kojem se odvijaju koncertna i ina događanja u organizaciji Udruge. Sam klub broji preko 900 članova.

Udruga se programski u pravilu orijentira na domaću i inozemnu urbanu i underground scenu želeći, ponajviše mladima, a onda i svima koji se tako i dalje osjećaju, ponuditi nešto drukčije, kreativno i zanimljivo.